Επαγγελατική Μηχανή Espresso

 1. Η μηχανή έχει πάντα το δικό της wettex το οποίο δεν χρησιμοποιείται πουθενά αλλού.
 2. Μετά απο κάθε παρασκευή στην οποία απαιτείται χρήση ακροφυσίου ατμού στην επαγγελματική εσπρεσσομηχανή, καθαρίζουμε το ακροφύσιο με wettex και εκτονώνουμε ατμό.
 3. Πριν την εφαρμογή γεμάτου κλείστρου στην επαγγελαμτική μηχανή αφήνουμε να τρέξει λίγο νεράκι απο το ντους του group.
 4. Πριν την τοποθέτηση καφέ στα κλείστρα, καθαρίζουμε πολύ καλά με πινέλο ή με καθαρό πανί τυχόν υπολείμματα από την προηγούμενη παρασκευή του καφέ.
 5. Πριν την εφαρμογή γεμάτου κλείστρου στην επαγγελματική μηχανή καθαρίζουμε το χείλος του και τα αυτάκια του με πινέλο το οποίο το χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για τα κλείστρα της μηχανής.
 6. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κλείστρο το όποιο δεν ήταν εφαρμοσμένο στο group της μηχανής, θα πρέπει υποχρεωτικά να το ζεστάνουμε, κουμπώνοντας στο group και αφήνοντας να περάσει μέσα από αυτό καυτό νερό.
 7. Το κλείστρο πρέπει πάντα να είναι στεγνό, χωρίς υγρασία στο εσωτερικό του. Για αυτό αν το ζεστάνουμε ή το ξεπλύνουμε με νερό πρέπει να το στεγνώσουμε πολύ καλά με ένα πανί πριν βάλουμε τον καφέ.
 8. Όταν τινάζουμε τον καφέ από το group για να βάλουμε νέο καφέ, δεν ξεπλένουμε ποτέ με νερό για να φύγουν τα υπολείμματα του παλιού καφέ. Αφού τινάξουμε, καθαρίζουμε με στεγνή πετσέτα ή χαρτί ώστε όταν βάλουμε το νέο καφέ το group να είναι καθαρό και στεγνό.
 9. Το group, μετά τη παρασκευή του καφέ παραμένει κουμπωμένο επάνω στη μηχανή και βγαίνει μόνον όταν πρόκειται να φτιάξουμε άλλο καφέ.
 10. Μια φορά την εβδομάδα τοποθετούμε όλα τα μεταλλικά σκεύη (μόττες, κουτάλια, σεϊκερ, μεζούρες κλπ) στον νεροχύτη γεμάτο με καυτό νερό και σκόνη καθαρισμού της επαγγελματικής μηχανής. Αφήνουμε όλο το βράδυ και το πρωί ξεβγάζουμε σχολαστικά.

Μηχανή Espresso Pod

 1. Κάθε 4 εβδομάδες κάνουμε καθαρισμό από άλατα στο δοχείο νερού της μηχανής.
 2. Για τον καθαρισμό της μηχανής από τα άλατα χρησιμοποιούμε ΠΑΝΤΑ το Urnex Dezcal Home.
 3. Διαλύουμε σε 1 μπουκάλι νερό 1LT το περιεχόμενο από τον 1 φάκελο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία.
 4. Αδειάζουμε στο δοχείο της μηχανής το ΔΙΑΛΥΜΑ που έχει το μπουκάλι.
 5. Αφήνουμε την μηχανή να ζεσταθεί.
 6. Όταν η μηχανή είναι έτοιμη τότε χωρίς να έχουμε το κλείστρο επάνω στο group πατάμε το διακόπτη της εκχύλισης για 20 δευτερόλεπτα.
 7. Μετά κάνουμε το ίδιο βήμα για 20 δευτερόλεπτα και για το ακροφύσιο.
 8. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 6 και 7 έως ότου αδειάσει το δοχείο νερού.
 9. Όταν τελειώσει η διαδικασία γεμίζουμε με 1LT νερό το δοχείο της μηχανής και ανοιγουμε το διακόπτη εκχύλισης έως ότου κλείσει η φωτεινή λυχνία.
 10. Συνεχίζουμε να κάνουμε εκχύλιση έως ότου αδειάσει το δοχείο νερού.
 11. Όταν αδειάσει εντελώς, ξεπλένουμε το δοχείο για πιθανά υπολοίματα και γεμίζουμε καθαρό νερό.
 12. Η μηχανή έχει πλέον αφαλατωθεί.