ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Το viaespresso.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «CAFETEX A.B.E.E.» (εφεξής η «CAFETEX») απευθυνόμενο αποκλειστικά σε επιχειρήσεις για την κάλυψη των δικών τους αναγκών και μόνο.

 

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

 

Η CAFETEX εδρεύει στην Παιανία Αττικής, Αγίου Λουκά, 19002,. Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της CAFETEX, που βρίσκετε στη διεύθυνση viaespresso.gr . Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ως άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το αίτημα σας θα πρέπει να γίνεται από πρόσωπο που έχει την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σας. Η CAFETEX θα σας απαντήσει παρέχοντάς σας ένα συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης. Με αυτόν τον κωδικό πρόσβασης μπορείτε να κάνετε έναρξη λειτουργίας. Μπορείτε να μας υποδείξετε ένα ή περισσότερα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στα οποία θα αποδίδεται από εμάς ατομικός προσωπικός κωδικός πρόσβασης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ο κωδικός πρόσβασης εκδίδεται για συγκεκριμένο πρόσωπο που θα υποδείξετε το οποίο και μόνο θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης στον ιστότοπο viaespresso.gr . Μόνο αυτά τα πρόσωπα θα έχουν την δυνατότητα θέσης παραγγελιών και με αυτά τα πρόσωπα θα γίνεται κάθε επικοινωνία από εμάς για οποιαδήποτε παραγγελία και την ολοκλήρωσή της ή για τυχόν θέματα που εγείρονται μετά από αυτό. Μπορείτε να προβείτε σε αλλαγή του κωδικού που σας παρέχεται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 5 των παρόντων γενικών όρων. Το ανωτέρω εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί να αλλάξει μόνο μετά από έγγραφη επικοινωνία του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας/ επιχείρησης σας με την οποία αυτός θα προβαίνει σε ανάκληση του προηγουμένου εκπροσώπου και την ταυτόχρονη τοποθέτηση νέου εκπροσώπου. Μόνο μετά την επιβεβαιωμένη λήψη του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η CAFETEX μπορεί να προβαίνει σε αλλαγή εκπροσώπου και μόνο έτσι παύει αυτοστιγμεί το πρόσωπο αυτό να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία.

 

Μπορείτε να διαμορφώσετε την διαδικασία θέσης παραγγελιών από την εταιρεία σας κατά τον πιο λειτουργικό για εσάς τρόπο.

 

ΟΡΟΙ

 

Η CAFETEX διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η CAFETEX αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τροποποιήσεις δεν καταλαμβάνουν παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη τεθεί και γίνει δεκτές σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

 

1. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H CAFETEX δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της viaespresso.gr , τόσο όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας, ή άλλων τεχνικών λόγων για τους οποίους δεν ευθύνεται η CAFETEX.

 

2. Περιορισμός ευθύνης

Η CAFETEX έχει μεριμνήσει στον αναγκαίο βαθμό για την ασφαλή λειτουργία του site, λαμβάνοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Η CAFETEX εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της CAFETEX δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια της περιήγησης σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Επίσης η CAFETEX ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα viaespresso.gr , είναι επίσημος διαδικτυακός τόπος της CAFETEX. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εξαιρουμένων των λογοτύπων και σημάτων των προμηθευτών και πελατών μας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, σλόγκαν, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της CAFETEX και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγου ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς, ανταγωνιστικούς, ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της CAFETEX ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την CAFETEX ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτής καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της CAFETEX ή των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες της CAFETEX, δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

4. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων viaespresso.gr , αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της CAFETEX για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι μη επιτρεπτό, παράνομο, βλαπτικό απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου ή των προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δύναται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές ή συναλλακτικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που τέθηκαν σε οιαδήποτε επεξεργασία, αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εφεύρεση, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο ή εμπιστευτική πληροφορία, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και χρησιμοποιείται οποιοδήποτε Περιεχόμενο για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

5. Ασφάλεια

Η CAFETEX αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της CAFETEX επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

5.1 Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε μέσω της ενότητας του λογαριασμού σας. Μετά από αυτό θα λάβετε από εμάς μήνυμα με το οποίο θα ενημερώνεστε για την αποδοχή του νέου κωδικού σας και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του. Ο μόνος

που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της CAFETEX δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

 

5.2 Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Comodο, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών. Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 40 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της CAFETEX. Η πρόσβαση στα συστήματα της CAFETEX (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

 

5.3 Κρυπτογράφηση

Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, ΑΦΜ, πιστωτικές κάρτες, κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα της CAFETEX, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της CAFETEX κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της CAFETEX αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της CAFETEX σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

 

5.4 Απόρρητο Συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στην CAFETEX είναι εμπιστευτικές και η CAFETEX έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας - τεχνικά και οργανωτικά - ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

(α) Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

(β) Η CAFETEX δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει προσήκουσα και ειδική εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

(γ) Στην περίπτωση που η CAFETEX χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

(δ) Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους.

(ε) Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

(στ) Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της CAFETEX δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε χωρίς την νόμιμη εξουσιοδότηση σας όπως και παρακάτω αναφέρεται εκτός αν αυτό επιβάλλεται από το νόμο σε αρμόδια αρχή. Τα προσωπικάδεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας και σύμφωνα με τον νόμο και τις τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις τις οποίες μας έχετε δώσει. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της CAFETEX λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην κατηγορία «Πολιτική απορρήτου».

 

7. Αγορά Προϊόντων

Στα «ράφια» του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε προϊόντα καφέ, μηχανές καφέ, αξεσουάρ barista και αναλώσιμα. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα μας σε τέσσερις (4) κεντρικές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει και ένα «δέντρο» υποκατηγοριών, που εμφανίζεται στην κεντρική στήλη της οθόνης σας. Στόχος μας είναι να φτάσετε στο τελικό προϊόν με τρία (3) click. Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «έξυπνη» αναζήτηση, που θα σας οδηγήσει κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.

Η CAFETEX κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/ αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών, σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου.

Επίσης σας συνιστούμε πριν προβείτε σε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να επισκεφτείτε την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο αγοράς προϊόντων.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση.

Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της CAFETEX, θα λάβετε δεύτερο e-mail με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν και το τιμολόγιό σας.

Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail, το οποίο θα αναφέρει τη πρόοδο της παραγγελίας. Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.

Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση. Τα προϊόντα σας παραδίδονται το ταχύτερο δυνατό και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που σας έχει κοινοποιηθεί.

 

8. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Τέλος η CAFETEX έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος (ισχύει ειδικότερα για την περίπτωση των μηχανημάτων) που σας πωλούμε μπορείτε: (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και, (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία εννοία ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής και δεν μεταβιβάζονται από αγοραστή σε αγοραστή. Οι υποχρεώσεις αυτές της CAFETEX παραγράφονται εντός διετίας από την παράδοση του πωλούμενου προϊόντος. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο). Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της CAFETEX.

 

9. Ακύρωση Παραγγελίας

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 9, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς, , εντός 24 ωρών από την ώρα αποστολής του email με την proforma παραγγελίας, και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

 

10. Τρόποι Πληρωμής

Οι πληρωμές σας για παραγγελίες μέσω του viaespresso.gr θα πραγματοποιούνται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 

Πληρωμή με Χρεωστική & Πιστωτική κάρτα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της CAFETEX δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa & Mastercard. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες από τις πεντακόσιες (500) μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας.

 

Αντικαταβολή (Πληρωμή με την παράδοση)

Πληρώστε τον συνεργάτη της εταιρείας μας, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ (προ ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

 

  • Πληρωμή μέσω Πιστωτικών Καρτών
  • Πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας IRIS Online Payments

 

Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών IRIS Online Payments

Μπορείτε να εξοφλείτε τις αγορές σας μέσω της πανευρωπαϊκής λύσης online πληρωμών IRIS Online Payments, επιλέγοντας άμεση χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, όποια και αν είναι η τράπεζά σας. Οι πληρωμές γίνονται μέσω του e-banking της τράπεζας που συνεργάζεστε, εύκολα και με ασφάλεια, με άμεση χρέωση του λογαριασμού που θα επιλέξετε.

 

11. Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων

Ολοκλήρωση παραγγελίας:

Με το που καταχωρείτε την παραγγελία σας, σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (παράδειγμα): «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. O αριθμός παραγγελίας σας είναι ΧΧΧΧΧΧΧ. Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.»

 

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης:

 

Το lead time παράδοσης των παραγγελιών είναι είκοσι τέσσερις (24) ώρες για Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Πάτρα από την ημερομηνία καταχώρησης των παραγγελιών στο σύστημα.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης, το lead time είναι σαράντα οκτώ (48) ώρες.

 

Για την υπόλοιπη Νησιωτική Ελλάδα το lead time είναι 48-72 ώρες, ανάλογα το πρόγραμμα των πλοίων.

 

Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κάποιο λάθος κατά την ενημέρωση της τιμής του προϊόντος και να παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή. Παρακαλούμε στην περίπτωση που δείτε κάποιο τέτοιο προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν αυτό.

H CAFETEX δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.

H CAFETEX δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά στα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

 

12. Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την παραγγελία.

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η CAFETEX δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχετε από τις συναλλαγές σας μαζί μας. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τα τυχόν ζητήματα τα οποία έχετε και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013. Στην ΗΕΔ μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά η οποία τυχόν προκύπτει. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, πληροφορίες γα το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.